Elektromontáže - Katódová ochrana - Verejné osvetlenie - Centrálne vysávanie - Korózny prieskum

Meracie referenčné elektródy a meracie vzorky - predaj a montáž

Modely prenosných meracích elektród:
 
 2 - Pencil Cell
 3 - betón Cell
 6A, 8A  plochý tip
 6B, 8B špicatý tip
 
Popis:
 
Ponúkame kompletnú radu Cu/CuSO4 elektród od amerického výrobcu Tinker & Rasor. Sú vyrobené z najodolnejších dostupných materiálov. Vydržia roky drsného zaobchádzania v teréne. Konštrukcia Cu/CuSO4 elektród dovoľuje jednoduchú údržbu prípadne opravu. Náhradne diely sú k dispozícií skladom.
 
tip "A" vs. tip "B!
 
K dispozícií sú dva základné tipy "A" plochy a "B" so špičkou. Sú vyrobené s cieľom maximalizovať kontaktnú plochu zemin, kvapalín a betónu s celkovým povrchom špičky elektródy. Plocha špička je viac univerzálna ako hrot ktorý je určený pre meranie v zemine. Špička elektródy sa dá jednoducho zameniiť.
 
Pencil Cell
 
Je malá prenósná elektróda vhodná  do vrecka. Štandartne sa k nej dodáva nemrznúca kvapalina s ktorou je možné meranie aj pri mínusových teplotách. Rozmery (3/8 "x 5-3 / 4", 9.53 mm x 1460 mm
 
Model 3
 
Model 3 Fat Boy je referenčna elektróda špexiálne navrhnutá pre použitie na betón. Veľká styčná plocha zabezpečí dobrý kontakt s drsným a poréznym povrchom betónu.
 
Model 6 a model 8
 
Rozdiel je vo veľkosti. Model 6 má 15cm a model 8 má 20cm, model 8 má dlhšiu medenú tyč, väčšie kryštály síranu meďnatého a viac destilovanej vody, vzhľadom k väčšiemu objemu rúrky.
 
 
Prenosné referenčné elektódy Cu/CuSO4 
Vstavané meracie sondy MS100, MS110, MS200
 
Meracia sonda MS slúží jako zdroj signálu pro automaticky riadenéné systémy katódovej ochrany podzemných kovových konštrukcí ( potrubí, nádrži, ).
Umožňuje meranie polarizačného potenciálu pri aktívnej katódovej ochrane podzemných oceľových konštrukcií a korózní stav liniových zariadení v oblastiach s bludnými prúdmi.
Meracia sona má jednu referenčnú Cu/CuSO4 elektródu a jednu prípadne dve kovové plôšky.
 
Meracie vzorky MV1, MV10, MV100
 
 

Vyhledávání

Kontakt

Elcor s.r.o. Scherffelová 1371/14
Poprad
058 01

IČO: 36 456 349
DIČ: SK 202 001 7736

OR Okr. Súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka 11253/P
tel a fax +421 52 77 67 716