Elektromontáže - Katódová ochrana - Verejné osvetlenie - Centrálne vysávanie - Korózny prieskum

Detekcia medziplášťových priestorov nádrži

 
Návrh, montáž, uvedenie do prevádzky, údržba a oprava indikátorov netesnosti protipriesakových systémoch dvojplášťových nádrži určených na skladovanie nebezpečných látok.
 
 
 
 
 

Vyhledávání

Kontakt

Elcor s.r.o. Scherffelová 1371/14
Poprad
058 01

IČO: 36 456 349
DIČ: SK 202 001 7736

OR Okr. Súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka 11253/P
tel a fax +421 52 77 67 716