Elektromontáže - Katódová ochrana - Verejné osvetlenie - Centrálne vysávanie - Korózny prieskum

Projektová a inžinierská činnosť

Spoločnosť ELCOR sa zaoberá projekciou v oblasti NN elektrických inštalácii pre rôzne typy stavieb. Pripravujeme projekty od  inštalácie rodinných domov cez obchodné a administratívne centrá až po výrobné haly a technologické zariadenia. 

Realizujeme projekty elektro :
 
- vonkajšieho osvetlenia a NN elektrických rozvodov
- bleskozvodov
- vnútornej silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie
- objektov protikoróznej a katódovej ochrany

 

Projektovú dokumentáciú elektro realizujeme vo všetkých stupňoch (územné konanie, stavebné povolenie a realizačné projekty). 

Súčasťou projektovej dokumentácie sú návrhy rozvádzačov, svetelnotechnické návrhy, výpočty úbytkov napätia a rozloženia siete, výpočty skratových pomerov. Súčasťou projektu môže byť rozpočet a výkaz výmer. 
 

Komplexná dodávka elektro bez obmedzenia napätia

 
Zabezpečíme kompletnú dodávku, elektroinštaláciu, oživenie a východiskovú revíziu silnoprúdových a slaboprúdových  elektrických rozvodov a zariadení.  

 

Bleskozvody

Projektovanie a montáž bleskozvodov, práce s bagrom a práce na vo výškach prípadne na vysokozdvižnej plošine. 
Bleskozvod je najstaršie technické zariadenie na ochranu pred bleskom. Pasívny bleskozvod je jednoduché na montáž nenáročne vyhradené tehnické zariadenie. Je cenovo dostupný a spĺňa požiadavky na ochranu majetku a osôb pred úderom blesku. Najlacnejšie a s vysokou kvalitou.
 

Verejne osvetlenie

Naše projekty spĺňajú všetky predpísané normy ako aj kvalitatívne štandardy. Naplno rešpektujú požiadavky zákazníka s ohľadom na ekonomiku prevádzky a obstarávacie náklady použitých zariadeni. Dôraz kladieme na rýchlu návratnosť investovaných prostriedkov a uprednostňujeme domácich výrobcov. Zároveň neustále sledujeme technologicky vývoj v oblasti verejného osvetlenia.
 
 

Meranie a regulácia

 
Správny výber regulácie šetrí Vaše náklady a stará sa o Vaše pohodlie. Moderné voľne programovateľné regulátory zabezpečujú možnosť vytvoriť variabilný regulačný systém, ktorý je presne nakonfigurovaný podľa potrieb a možností zákazníka. Umožňuje nielen zabezpečiť samotnú reguláciu vykurovacieho systému ale aj celý systém riadiť pomocou počítača či dokonca mobilu.
 

Vyhledávání

Kontakt

Elcor s.r.o. Scherffelová 1371/14
Poprad
058 01

IČO: 36 456 349
DIČ: SK 202 001 7736

OR Okr. Súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka 11253/P
tel a fax +421 52 77 67 716