Drenážne zariadenia bludnych prúdov

Drenážne zariadenie je základným zvodovým zariadením blúdnych prúdov. Je určené pre drenážovanie blúdnych prúdov z líniových konštrukcií ktoré sa nachádzajú v zložitých podmienkach a sú vystavené dlhodobému pôsobeniu slabších a silnejších blúdnych prúdov.
 
 

Realizované drenážne zariadenie               Potrubie poškodené jednosmerným prúdom


Kontakt

Elcor s.r.o.

Scherffelová 1371/14
Poprad
058 01

IČO: 36 456 349
DIČ: SK 202 001 7736

OR Okr. Súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka 11253/P

tel a fax +421 52 77 67 716