Elektromontáže - Katódová ochrana - Verejné osvetlenie - Centrálne vysávanie - Korózny prieskum

Stanice Katódovej ochrany

Ochranou kovových konštrukcií uložených v pôde alebo vo vode sa zaoberá STN EN12954. Katódová ochrana vychádza z elektrochemických princípov a zahŕňa mnoho rozličných materiálov a zariadení, ako aj rozličné postupy meraní.
 
Katódová ochrana je založená na spomalení anódovej reakcie posunom potenciálu v negatívnom smere.
 
Možno ju aplikovať dvomi spôsobmi:
 
- ochrana vonkajším zdrojom prúdu
 
- ochrana galvanickou anódou
 
 
Použitie aktívnej katódovej ochrany závisí od veľkosti a tvaru konštrukcie, typu ochranného povlaku, agresívneho pôsobenia pôdy a jej merného odporu,  a interferencie spôsobenej jednosmerným a striedavým prúdom. Katódová ochrana je nevyhnutnou časťou kovových konštrukcií uložených vo vode a v pôde. Dobre navrhnútý systém katódovej ochrany dokáže predĺžiť životnosť kovových konštrukcií až o 100%. Katódová ochrana spomaľuje korózne stárnutie oceli.

   Stanica SKAO NES 

   Kiosk LBM1

   Firma Elcor s.r.o. sa zaoberá aj výrobou a montážou betónových technologických domčekov.

           

   Technologický domček Elcor 3               Technologický domček Elcor S1 - Vnútorne zapojenie 

   Technologicky domček H1

   SKAO s alternatívnym zdrojom napätia

 

Vyhledávání

Kontakt

Elcor s.r.o. Scherffelová 1371/14
Poprad
058 01

IČO: 36 456 349
DIČ: SK 202 001 7736

OR Okr. Súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka 11253/P
tel a fax +421 52 77 67 716